Skip to content
null

Underretning om indsamling
af personoplysninger

Den 24.05.2018 er den nye persondataforordning trådt i kræft. Dette gør at du, som patient, har ret til at få oplyst hvilke informationer vi har liggende i vores system vedrørende dig.

GDPR

Privatlivspolitik

Vi overholder reglerne der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed

Privatlivspolitik

Patienter (fysioterapien & virksomhedskunder)

Journalføring foregår udelukkende elektronisk i DigiFys og Geckobooking.

En journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed.
Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2.
I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Til oplysninger til brug for afregningsformål, benyttes Complimenta, her opbevares oplysningerne så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Du har som patient ret til at få aktindsigt i din patientjournal i form af en kopi. Du har ikke mulighed for selv at få udleveret selve journalen. Andre har ikke adgang til aktindsigt i din journal, med mindre de repræsenterer dig eller du har givet dem fuldmagt.

Kunder (fitness)

FDHI opbevarer alle nye (efter den 1.6.2018) kunde kontrakter osv. elektronisk i OneDrive.
I kontrakten gives der samtykke til opbevaring efter endt medlemskab samt til brug af billeder der er taget i centeret.

Alle kontrakter fra før 1.6.2018 opbevares i papirform i backoffice hvor kun betroede medarbejdere har adgang.
Disse kontrakter blev i løbet af 2018 blive indscannet til OneDrive.

Herunder vil du kunne se de databehandleraftaler, som vi har indgået med vores leverandører af IT-løsninger:

Databehandler aftaler

Complimenta
FlexyBox
JustFace

Download vores rapporter og aftaler herunder

GDPR rapport
Privatlivspolitik JustFace
Databehandleraftale Komplimenta

HER BLIVER DU BEHANDLET GODT

Search